Xem danh sách học phần theo Bộ môn

 
  Chọn bộ môn:      
           

STTMã bộ mônTên bộ mônTên tiếng ViệtTên tiếng anhSố TCDKTQMã môn họcTóm tắtXem chi tiết
1TMKDKinh doanh quốc tếKinh doanh quốc tế 1 (trong ngành)International Business 13Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.TMKD1101 Xem tóm tắt Xem chi tiết
2TMKDKinh doanh quốc tếKinh doanh quốc tếInternational Business2Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.TMKD1102 Xem tóm tắt Xem chi tiết
3TMKDKinh doanh quốc tếChiến lược kinh doanh toàn cầuGlobal business strategy2Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.TMKD1103 Xem tóm tắt Xem chi tiết
4TMKDKinh doanh quốc tếĐấu thầu quốc tếInternational Bidding2Kinh doanh quốc tếTMKD1105 Xem tóm tắt Xem chi tiết
5TMKDKinh doanh quốc tếĐề án chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tếMajor research paper2Kinh doanh quốc tếTMKD1106 Xem tóm tắt Xem chi tiết
6TMKDKinh doanh quốc tếKinh doanh dịch vụ quốc tếInternational business service2Kinh doanh quốc tế.TMKD1107 Xem tóm tắt Xem chi tiết
7TMKDKinh doanh quốc tếKinh doanh quốc tế 2International business 23Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh doanh quốc tế I.TMKD1108 Xem tóm tắt Xem chi tiết
8TMKDKinh doanh quốc tếNghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết và thực hànhForeign Trade: Practice and Theory2Kinh tế vĩ mô, vi môTMKD1109 Xem tóm tắt Xem chi tiết
9TMKDKinh doanh quốc tếNghiệp vụ ngoại thương: Lý thuyết và thực hànhForeign Trade: Practice and theory3Kinh tế vĩ mô, vi môTMKD1110 Xem tóm tắt Xem chi tiết
10TMKDKinh doanh quốc tếQuản trị doanh nghiệp có vốn FDI 1Foreign Direct investment project and joint venture management 12Kinh doanh quốc tế, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị học, quản trị nhân lực, lập & quản lý dự án đầu tư.TMKD1111 Xem tóm tắt Xem chi tiết
11TMKDKinh doanh quốc tếQuản trị doanh nghiệp có vốn FDI 2Foreign Direct investment project and joint venture management 23Kinh doanh quốc tế, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị học, quản trị nhân lực, lập & quản lý dự án đầu tư.TMKD1112 Xem tóm tắt Xem chi tiết
12TMKDKinh doanh quốc tếQuản trị quốc tế: quản trị đa văn hóa và hành viInternational management: Cross - Culture and behavior2Kinh doanh quốc tếTMKD1113 Xem tóm tắt Xem chi tiết
13TMKDKinh doanh quốc tếQuản trị chuỗi cung ứng quốc tếInternational Supply chain management2Kinh doanh quốc tếTMKD1114 Xem tóm tắt Xem chi tiết
14TMKDKinh doanh quốc tếKinh doanh quốc tế I (ngoài ngành)International Business I3Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.TMKD1115 Xem tóm tắt Xem chi tiết
15TMKDKinh doanh quốc tếNghiệp vụ ngoại thương : Lý thuyết và thực hành 1Foreign Trade: Theory and Practices 13 TMKD1116 Xem tóm tắt Xem chi tiết
16TMKDKinh doanh quốc tếNghiệp vụ ngoại thương : Lý thuyết và thực hành 2Foreign Trade: Theory and Practices 23 TMKD1117 Xem tóm tắt Xem chi tiết
17TMKDKinh doanh quốc tếQuản trị doanh nghiệp và liên doanh mớiEnterprise and new joint venture management2 TMKD1118 Xem tóm tắt Xem chi tiết