Xem danh sách học phần theo Bộ môn

 
  Chọn bộ môn:      
           

STTMã bộ mônTên bộ mônTên tiếng ViệtTên tiếng anhSố TCDKTQMã môn họcTóm tắtXem chi tiết
1TMQTThương mại quốc tếThương mại quốc tếInternational Trade2Nắm vững các môn học đại cương, các kiến thức cơ sở của khối ngành như kinh tế vi mô, vĩ mô, kiến thức ngành, đặc biệt là môn kinh tế thương mại.TMQT1101 Xem tóm tắt Xem chi tiết
2TMQTThương mại quốc tếKinh doanh kho vận ngoại thươngWare house and Transportation in International Trade2Sau khi kết thúc các môn học thuộc kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở khối ngành và ngành, đặc biệt là các môn ngành như Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, marketinh thương mại quốc tếTMQT1106 Xem tóm tắt Xem chi tiết
3TMQTThương mại quốc tếKinh tế hải quan 1Customs Management – Part 13Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở kinh tế như kinh tế học vi mô, vĩ mô, đặc biệt là các môn cơ sở về Thương mại quốc tếTMQT1107 Xem tóm tắt Xem chi tiết
4TMQTThương mại quốc tếKinh tế hải quan 2Customs Management – Part 23Sau khi kết thúc các môn học thuộc kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở khối ngành và ngành, đặc biệt là các môn như: Thương mại quốc tế, Kinh tế Hải quan phần I, Nghiệp vụ Hải quan,…TMQT1108 Xem tóm tắt Xem chi tiết
5TMQTThương mại quốc tếNghiệp vụ Hải quanCustoms Practice2Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế..TMQT1110 Xem tóm tắt Xem chi tiết
6TMQTThương mại quốc tếNghiệp vụ hải quan 1Customs Practice (Part 1)3Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế, Kinh tế hải quan I, Thương phẩm học hàng hoáTMQT1111 Xem tóm tắt Xem chi tiết
7TMQTThương mại quốc tếNghiệp vụ hải quan 2Customs Practice (Part 2)3Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Thương mại quốc tế, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế, Kinh tế hải quan I, Kinh tế hải quan II, Thương phẩm học hàng hoá, Nghiệp vụ hải quan ITMQT1112 Xem tóm tắt Xem chi tiết
8TMQTThương mại quốc tếNghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩuImport - Export practice2Trình độ: sinh viên năm thứ 3, thứ 4 Loại môn học: Môn học nghiệp vụ thuộc khối kiến thức bắt buộc cho chuyên ngành quản trị kinh doanh thương mại Sau khi kết thúc các môn học thuộc kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở khối ngành và ngành, đặc biệt là các môn về nghiệp vụ hải quan, Marketing thương mại, Nghiệp vụ giao nhận và Vận tải hàng hóa, Tín dụng và Thanh toán quốc tế.TMQT1113 Xem tóm tắt Xem chi tiết
9TMQTThương mại quốc tếQuản trị kinh doanh thương mại quốc tế 1International Trade Management 12Nắm vững kiến thức các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Thương mại điện tử.TMQT1114 Xem tóm tắt Xem chi tiết
10TMQTThương mại quốc tếQuản trị kinh doanh thương mại quốc tế 2International Trade Management 23Nắm vững kiến thức các môn học đại cương, các môn cơ sở, đặc biệt là các môn Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế I.TMQT1115 Xem tóm tắt Xem chi tiết
11TMQTThương mại quốc tếNghiệp vụ vận tải và giao nhận hàng hóa quốc tếInternational Logistics3 TMQT1116 Xem tóm tắt Xem chi tiết
12TMQTThương mại quốc tếThanh tra Hải quanCustoms Inspection2Nắm vững các môn học đại cương, các môn học cơ sở, đặc biệt là các môn kinh tế hải quan, luật hải quan, nghiệp vụ hải quan.TMQT1117 Xem tóm tắt Xem chi tiết
13TMQTThương mại quốc tếThương mại điện tửE - commerce3Các kiến thức liên quan đến quản trị kinh doanh (marketing, nhân sự, kế toán, sản xuất, logistics)TMQT1118 Xem tóm tắt Xem chi tiết
14TMQTThương mại quốc tếThương mại quốc tế 1International Trade (part 1)3Nắm vững các môn học đại cương, các kiến thức cơ sở của khối ngành như kinh tế vi mô, vĩ mô, kiến thức ngành, đặc biệt là môn kinh tế thương mại.TMQT1119 Xem tóm tắt Xem chi tiết
15TMQTThương mại quốc tếThương mại quốc tế 2International Trade (part 2)3Nắm vững các môn học đại cương, các kiến thức cơ sở của khối ngành như kinh tế vi mô, vĩ mô, kiến thức ngành, đặc biệt là môn kinh tế thương mại phần 1.TMQT1120 Xem tóm tắt Xem chi tiết
16TMQTThương mại quốc tếThương phẩm học hàng hóaProduct Management2Nắm vững các môn học đại cương, các môn cơ sở kinh tế như kinh tế học vi mô, vĩ mô, Định mức kinh tế kỹ thuật, Nghiệp vụ hải quan, đặc biệt là các môn cơ sở về Thương mại quốc tế.TMQT1121 Xem tóm tắt Xem chi tiết
17TMQTThương mại quốc tếKinh tế hải quan - ngoài ngànhCustoms Management2 TMQT1122 Xem tóm tắt Xem chi tiết
18TMQTThương mại quốc tếTiếng Anh thương mại quốc tếEnglish for International Trade2 TMQT1123 Xem tóm tắt Xem chi tiết